H.C. Andersens Boulevard 51, København V

Afsluttet

Ejendommen er blevet konverteret fra erhverv til bolig.

Inden Jysk Development trådte til havde ejendommen været til salg i over et år. I samarbejde med vores partnere udarbejdede vi forskellige scenarier for, hvordan vi mente, at ejendommen kunne konverteres til en bolig og dermed løse de problemstillinger, som kommunen var skeptiske overfor.

Det lykkedes os at opnå tilladelse til at konvertere ejendommens status til boligejendom, med stor værdiforøgelse som følge heraf.

1/6