Nørre Voldgade, København K

Afsluttet

Ejendommen er blevet konverteret fra erhverv til blandet bolig/erhverv. Herefter blev den opdelt i to enheder og videresolgt.

Inden Jysk Development trådte til havde ejendommen stået tom i halvandet år. Vi udviklede en strategi for hvordan ejendommen bedst muligt kunne opnå en værdiforøgelse. 

Det lykkedes os at indhente de nødvendige tilladelser til at konvertere ejendommens status og opdele den. 

Jysk Development stod selv for markedsføringen og videresalget af ejendommen.

1/3